+38513777655 info@sbo.hr

Impressum

Sjedište

SALON BANKARSKE OPREME – OZIMEC d.o.o.
Remetinečka cesta 28, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tvrtka je upisana u Trgovački sud u Zagrebu, prema rješenju br. TT-04/6161-2.

MB 1163264 • OIB 74364236410

Temeljni kapital iznosi 301.000,00 kn, i uplaćen je u cijelosti.

Generalni direktor i vlasnik: Mladen Ozimec. dipl.iur.

 

Poslovni računi:

Zagrebačka banka d.d.
HR5623600001101455411

Addiko Bank d.d.
HR5825000091101156402

Privredna banka Zagreb d. d.
HR2723400091110270085

Nova hrvatska banka d.d.
HR3825030071100013767

KentBank d.d.
HR5741240031011111116

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
HR4824020061100439235

Hrvatska poštanska banka d.d.
HR5823900011100330937

Imex banka d.d.
HR6424920081100004006

OTP banka d.d.
HR8624070001100358939